Kategorie
blog

Wibracje mistrzowskie daty urodzenia


Wibracje mistrzowskie

Czym są liczby mistrzowskie

Wszystko, co nas dotyczy, określają liczby towarzyszące nam od Urodzenia, które zawierają w sobie metafizyczną wartość i pewne znaczenie. Wiemy, że cechy, potencjał i moc, które symbolizują, są darem Duszy na naszą życiową podróż, narzędziami do pracy, którą wybraliśmy w tym wcieleniu. 

Oprócz liczb podstawowych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) w numerologii używamy także tak zwanych Liczb Mistrzowskich 11, 22, 33 i 44, które posiadają podstawowe cechy Liczb Prostych 2-4-6-8, a ponadto nadają szczególne cechy dodatkowe.

Gdy w Portrecie Numerologicznym pojawia się Liczba Mistrzowska, mamy do czynienia z istotą, która ewoluowała podczas wielu ziemskich doświadczeń. Dzięki wiedzy i wewnętrznemu światłu, które zdobyła, zrozumiała, że głównym sensem życia jest samodoskonalenie wewnętrzne oraz poświęcenie się służbie innym.

Liczby Mistrzowskie są natchnione i jasnowidzące, to prawdziwe wizjonerki podążające złotą ścieżka prowadzącą do wiedzy i doskonałości. Ich obecność w dowolnym miejscu Portretu Numerologicznego oznacza, że dana osoba stara się sprostać surowym wymaganiom osobistym, które jednocześnie nadają jej szczególne przywileje.

Jako Istoty Światła zobowiązane są kochać, prowadzić, chronić i nauczać wszystkich ludzi. Powinny być przykładem dla tych, którzy jeszcze nie osiągnęli stopnia ich ewolucji. Ich życiem powinna kierować pokora oraz posłuszeństwo kosmicznym nakazom Miłości, Służby i Oddania. W zamian otrzymują mistrzostwo w tym, co zdecydują się robić, gdyż dysponują wielkim bagażem wiedzy zdobytej w trakcie swoich licznych wcieleń, a która znajduje się na progu ich świadomości. Udzielają Boskiej Opieki. Otaczają nas nią w najtrudniejszych chwilach i ratują, gdy wszystko wydaje się stracone.

Są też Liczbami Próby, dlatego co jakiś czas dana osoba stawia czoła wyzwaniom, a także dokonuje wyborów moralnych i materialnych. Niemniej życie Liczby Mistrzowskiej jest niemal zawsze drogą samotną. Ponieważ jej walka i motywacje nie zawsze są rozumiane, często czuje się wyobcowana. Nigdy jednak nie powinna działać w sposób małostkowy lub niegodny, bo straciłaby promieniejącą charyzmę i wewnętrzną siłę, które nadają jej otuchy.

„Choć życie jest takie, jakim je czynimy, liczby są przewodnikami pozwalającymi poznać pozytywny
i negatywny potencjał, który wnoszą w chwili naszych narodzin.
Numerologia uczy przede wszystkim, jak ich używać, by wywoływać pozytywne zmiany
w naszej osobowości, życiu codziennym i przeznaczeniu .”
~ Gladys Lobos

Wibracja mistrzowska 11

11 Kapłan z ludu – to wibracja nauczyciela, mediumicznie rozwiniętego, uczuciowego dyplomaty, który ma zdolności do jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Karmiczne mistrzostwo to powstaje w życiu, w którym byliśmy kapłanami najniższymi w hierarchii, bez względu na system religijny któremu służyliśmy. Byliśmy tymi, którzy pracowali z wiernymi i swoją postawą uczyliśmy jednej, podstawowej zasady uniwersalnej: „Czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i tobie czyniono”.

Mistrzostwo 11 jest służbą drugiemu człowiekowi w kreowaniu przez niego jego własnej etyki wewnętrznej. Wskazuje, że mamy za sobą życie, w którym rozwinęliśmy intuicyjne i bezpośrednie połączenie z doskonałą twórcza energią świata. Bez względu na to czy dziś nazywamy ją Bogiem, Wielkim Duchem, Inteligentną Energią Kosmosu, czy inaczej. W  naszym działaniu w tym życiu oczekuje się od nas zachowania etycznego i powrotu do osiągniętej już kiedyś wiedzy i samodyscypliny.

Wizjonerstwo, inspiracja i praca dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju wrażliwości, jest pozytywnym przejawem ambicji i aspiracji wibracji mistrzowskiej 11. Zdolność do dyplomacji i godzenia zwaśnionych to unikatowe cechy mistrza intuicji.

Niebezpieczne dla jego rozwoju i dla jego otoczenia są egocentryczne działania, narcyzm, poddaństwo i wahania. Jeśli mistrzowska wibracja występuje w numerologicznym programie życia, to moi drodzy, nikt nie dał nam jej za darmo. Po prostu kiedyś sobie ją wypracowaliśmy. Daje ona wielkie możliwości pracy dla ludzkości przez kontakt z uniwersalną energią przenikająca swą mądrością każde istnienie tego świata, ale przede wszystkim wymaga etyki wewnętrznej. Nikt nie może korzystać z mistrzowskich wibracji wykazując egoizm, bowiem w tedy spada w dół, aby szybko nauczyć się szacunku dla innych stworzeń boskiej mądrości.

Niech więc każdy posiadający w programie mistrzowskie wibracje pamięta, że światło wewnętrzne podlega prawu: „największy z was będzie sługą najniższego”.

wibracja mistrzowska 22

22 Kapłan naukowiec i skarbnik – to wibracja kreatora,  rzetelnego i konkretnego tytana pracy i geniusza rozwiązywania ważnych spraw. Powołaniem dla posiadacza tej wibracji jest rozwiązać to co powszechnie uchodzi za nierozwiązywalne. Bowiem kryje się tu genialny twórca i wynalazca. Mistrzostwo kapłana naukowca, panującego duchem nad materią, powstało w inkarnacji gdzie dociekał on lub ona, praw świata fizycznego przez intuicyjne poznanie. Mamy do czynienia z istotą świadomą uniwersalnych cząstek elementarnych, która kiedyś już pracowała nad kreacją materii przez rozmyślne kreowanie wizji wizualizacyjnych. Jest to osoba, której powierzano skarbce i klejnoty, wskutek poprzednich doświadczeń potrafi obracać pieniędzmi, zwłaszcza dużymi.

Aby dążyć do świadomego rozwoju, w obecnym życiu należy uzmysłowić sobie posiadaną niegdyś wiedzę, była ona rozległa i przekazana w skutek nauki kapłanów, często przez wtajemniczenia i iluminację. Jeśli w świątyni powierzano komuś drogocenne skarby i monety, powierzano mu byt i przetrwanie świątyni. Osoba ta musiała być świadoma tego, że każde ograniczenie jest tylko czasowe i zawsze pozorne, czyli że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Powstała w życiu gdzie służba nasza innym, opierała się o zarządzanie pieniędzmi i rozporządzanie pracą wielu istot. To wibracja budowniczego nowych możliwości i przedsięwzięć. Przez doświadczoną współpracę w grupie i szczególne poczucie powołania do spełnienia misji, jest w stanie wykonać kolosalną pracę dla spełnienia własnych przeczuć i wywiązania się z odczuwanego obowiązku. To jest wibracja mistrzowska, która rozwinięta i świadoma pracuje nad dziełem wzniesienia ludzkości na wyższy poziom świadomości duchowej.

Dlatego też etyka wewnętrzna mistrza naukowca i skarbnika jest oparta o cztery filary:

  • po pierwsze – zachowanie moje musi być zgodne z moim systemem wartości,
  • po drugie – komunikacja moja musi dotyczyć rzeczy ważnych, czyli moich emocji i potrzeb,
  • po trzecie – muszę szanować wolność innych, ich prawo wyboru i intymne terytorium,
  • po czwarte – świadomy tego, że w każdej sytuacji wciąż nieprzerwanie się uczę staję się sługą najniższego.

Nigdy nie wolno osobie z takim powołaniem i z taką przeszłością świadomie i specjalnie szkodzić komukolwiek, ani myślą, ani czynem ani słowem. Jest to bowiem mistrzostwo panowania ducha nad kreacją materii, i jakiekolwiek dotykanie czarnej magii wraca jak bumerang do źródła.

Pokora jest cnotą niezbywalną, a egoizm mieczem, od którego można zginąć. I o tych prawdach każda osoba, która ma w programie wibrację mistrzostwa materii 22, powinna pamiętać.

Powołaniem mistrza 22 jest praca dla ludzkości przy rozwiązywaniu kwestii ekonomicznych, prawnych i edukacyjnych. Wielkie zamysły i przedsięwzięcia z rozmachem realizowane są wyzwaniem dla potrzeby pracy systematycznej i metodycznej, czyli zaplanowanej i konsekwentnej, bez względu na przejściowe trudności. Wynalazki nowej ery, ekologiczne źródła energii i globalne pojednanie są inspirującą możliwością rozwoju dla mistrzów naukowców znających wartość pracy.

Ci którzy posiadając tę wibrację działają dla dobra innych przez pracę nad systematycznym wznoszeniem fundamentów godnego życia. Politycy którzy posiadają tę wibrację mistrzostwa, są dokładnie w swoim miejscu i w czasie, jeśli pracują nad dobrem ludzkości.

Każdy mistrz 22 zachowując wewnętrzną etykę, potrafi uczyć innych ludzi procesu świadomej wizualizacji swoich potrzeb i osiągania celów.

Wibracja mistrzowska 33

33Kapłan nauczyciel etyki uniwersalnej- wibracja przewodnika, pełnego harmonii nauczyciela. Chrystusowa wibracja połączonego ze źródłem i świadomego swej doskonałości duchowego nauczyciela. Jest to bardzo wysokie mistrzostwo oparte na życiu, w którym byliśmy połączeni z nieustannym źródłem radości i pokoju. Powstało w czasach, gdy nasza dusza była nierozerwalnie zanurzona w doskonałości stwórczej. Jest to wynik albo wysokiego kapłaństwa w jakimś minionym życiu, albo indywidualnego doskonalenia, bez względu na filozofię i system religijny. Jesteśmy powołani w tej inkarnacji do odkrycia w sobie i przekazania innym uniwersalnych praw i poczucia jedności. Nauczanie doskonałości boskiej w każdym stworzeniu jest powołaniem mistrzostwa 33.

Mistrzostwo to przynosi powołanie do takiej pracy dla ludzkości, aby uczyć innych ludzi zasad uniwersalnych i etyki wewnętrznej. Inkarnacja poprzednia była świadomym nauczaniem, mistrzem i kapłanem objaśniającym pisma i zasady duchowe tego świata.

Pamiętajmy o tym, że nie każdy miał prawo czytać i objaśniać pisma, bez względu jakiej religii dotkniemy, 33 jest to kapłaństwo związane z komunikacją i odpowiedzialnością. Osoba która mogła nauczać musiała przecież interpretować pisma, czyli święte księgi, przypowieści, proroctwa, mamy więc do czynienie z istotą wielce wykształconą, oczytaną i przewidującą. Poprzednie wcielenia mistrzowskie, nawet jeśli były dalekie w naszym pojmowaniu czasu, są silną Wibracja ta jest zwana mistrzostwem Chrystusowym. Określa mistrza świadomego swej mocy i nauczyciela burzącego dogmaty po to, aby wprowadzić niepewność zmian i przez przemianę ustalić wewnętrzną harmonię.

Mistrzostwo to dotyczy kapłaństwa wewnętrznego, które przez zachowanie etyki wewnętrznej, prowadzi własnym wewnętrznym światłem do oświecenia innych. Wyraża najczystszą wibrację miłości uniwersalnej. Pozytywnie doświadczana jest liczbą uważnego, oddanego i tolerancyjnego nauczyciela, mistrza, przewodnika. Człowieka spełnionego, świadomego swego ciała i ducha. Z jego uczynków i słów płynie wiedza, mądrość, ewolucja wewnętrzna i współczucie.

Jeśli w imionach, nazwisku lub w programie numerologicznej drogi życia, posiadasz mistrzostwo 33 jesteś powołany do dzielenia się uniwersalną miłością i harmonią. Pamiętajmy jednak, że niesie to także zobowiązanie do pracy z zachowaniem filarów etyki mistrza. Co oznacza poszanowanie inności, intymnego terytorium innych i ich prawa wolnej woli. Pamiętajmy, że żyjemy w świecie wolnej woli, gdzie kształtowanie etyki wewnętrznej jest nieustannym procesem. Nie można zdobyć jej raz, nie można jej po prostu mieć. Zdarzenia i zmiany są procesem kształcenia, doskonalenia i ewolucji, wiec przyjmijmy je ze zrozumieniem, tak aby zmiana była dla nas pożądaną okolicznością życia.

Tendencją negatywną osób, których dotyczy ta liczba, jest potrzeba pokazywania innym, jak bardzo się dla nich poświęcają. Jeśli reagujesz negatywnie, będziesz używać swoich wpływów do celów egoistycznych, zaniedbywać obowiązki rodzinne, zawodowe lub społeczne i buntować się. Lekcją tej wibracji jest być naprawdę odpowiedzialnym za siebie i za innych. Uczy tolerancji i cierpliwości. Odpowiedzialność wiąże się ze zdrowym egoizmem, chodzi oto aby nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków tak, aby mierzyć „siły na zamiary”.

Wibracja mistrzowska 44

44 wibracja szamana, skutecznego realizatora, który świadom mocy energii myśli, korzysta z nich tak, aby podnieść i wzmocnić poziom duchowego rozwoju i świadomej kreacji myśli u innych. Mamy do czynienie z wysokim mistrzostwem kreacji materii, które powstało w życiu gdy w naszych rękach spoczywała władza i bogactwo materialne. Jest to wynik życia etycznego, w którym zdobyliśmy i duchowe i finansowe wyżyny, życia w którym decydowaliśmy o losach narodów. Mistrz 44 zna wartość Ziemi jako duchowej istoty i jest silnie związany z jej energią. W tym życiu powołaniem jego jest politycznie, dyplomatycznie i ekonomicznie służyć ludzkości, aby mogła rozwijać swoją świadomość duchową.

 

Powyżej przedstawione numerologiczne wibracje mistrzowskie występują w programach numerologicznych bardzo często.

Są i rzadsze:

mistrzostwo 55 – pionierska pasja odkrywcy, która wnosi zdolność do nowatorskich rozwiązań;

mistrzostwo 66 – artystyczna wrażliwość i tolerancja;

mistrzostwo 77 – poważny, ostrożny i analityczny umysł poszukujący pozazmysłowego poznania;

mistrzostwo 88 – mistyczne doświadczenia lub geniusz finansów;

mistrzostwo 99 – altruistyczny idealistyczny prekursor duchowej głębi.

Każdy z nas ma możliwości i siłę do osiągnięcia własnego mistrzostwa dla dobra swego i innych. Nic tu nie zostało nam dane za darmo, sami już kiedyś wypracowaliśmy sobie mistrzostwo tak samo, jak sami wypracowaliśmy sobie karmiczne lekcje i długi.

 

Źródło: „Język Liczb” G. Lobos

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Kategorie
blog

ALOHA znaczy Miłość

miłość


Moc błogosławieństwa.
Aloha znaczy miłość.

Duch Aloha (The Aloha Spirit) nawiązuje do dobrze znanej postawy przyjacielskiej akceptacji, z czego tak bardzo słyną Wyspy Hawajskie. Niemniej jednak odnosi się on również do skuteczniej metody rozwiązania każdego problemu, osiągnięcia jakiegokolwiek celu oraz uzyskania pożądanego stanu umysłu i ciała.

W języku hawajskim, słowo aloha oznacza znacznie więcej niż tylko zwyczajne „cześć”, „do widzenia” czy „miłość”. Jego głębsze znaczenie to “pełne radości (oha) dzielenie się (alo) życiową energią (ha) w chwili obecnej (alo).

Kiedy dzielisz się tą energię, zaczynasz żyć w zgodzie z Wszechmocą, którą Hawajczycy określają mianem mana. Pełne miłości stosowanie tej niewiarygodnej Mocy jest sekretem na osiągnięcie prawdziwego zdrowia, szczęścia, powodzenia i sukcesu.

Sama metoda zharmonizowania z Mocą i zastosowania jej dla swego dobra, jest tak prosta, że aż trudno uwierzyć, by była prawdziwa. Proszę jednak, nie daj się oszukać, pozory często mylą. Daj sobie czas, aby ją wypróbować.

Jest to niewątpliwie najskuteczniejsza technika na świecie i chociaż jest wyjątkowo prosta, może okazać się niełatwa, bowiem nie wystarczy o niej tylko pamiętać, należy często ją stosować! Wielokrotnie przekazywana ludzkości w różnych formach tajemnica ta pojawia się tutaj po raz kolejny i brzmi:

Błogosław wszystko co reprezentuje to, czego pragniesz!

W tym tkwi wszystko – całe sedno. Jednak coś, co jest proste, wymaga pewnego wyjaśnienia.

Błogosławić coś oznacza tyle, co przekazać nasze uznanie dla jakiejś pozytywnej cechy, właściwości czy stanu z takim zamiarem, że to, co uznamy lub zaakcentujemy, zwiększy się, będzie trwać lub stanie się.

Błogosławienie jest skuteczne, zarówno w zmienianiu swojego życia, jak i w otrzymywaniu tego, czego się pragnie, z trzech powodów: przede wszystkim, pozytywna koncentracja Twojego umysłu uruchamia pozytywną, twórczą siłę Mocy Kosmosu. Po drugie, przesuwa Twoją własną energię na zewnątrz, jednocześnie pozwalając, by więcej Mocy przechodziło przez Ciebie. Po trzecie wreszcie, kiedy błogosławisz dla czyjejś korzyści a nie bezpośrednio dla siebie, omijasz wszelkie podświadome lęki związane z tym, czego pragniesz dla siebie. Równocześnie, koncentracja na błogosławieństwie zwiększa jego wpływ na Twoje życie. To, co jest piękne w tym procesie, to fakt, że błogosławienie innym, pomaga zarówno innym, jak i Tobie.

„Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu – zarówno ich, jak i Twojego.”
~ T. Harv Eker

Błogosławić można za pomocą symboli i dotyku, jednak najczęstszym i najprostszym sposobem jest używanie słów.

Główne rodzaje werbalnego błogosławieństwa

Podziw – to komplementowanie, chwalenie czegoś dobrego, co dostrzegasz. Np. “Jaki piękny zachód słońca”; “Podoba mi się ten kwiat”; „Jesteś taką cudowną osobą”.

Afirmacja – to błogosławieństwo mające na celu potwierdzenie, umocnienie, utrwalenie, wzrost. Np. “Błogosławię piękno tego drzewa”; “Błogosławione niech będzie zdrowie Twego ciała”.

Wdzięczność – to wyrażenie wdzięczności za to, że coś dobrego istnieje lub stało się. Np. “Dziękuję Ci za to, że mi pomagasz”; „Składam podziękowania deszczowi za to, że odżywia ziemię”.

Nadzieja – to błogosławieństwo przyszłości. Np. “To będzie wspaniały piknik”; “Błogosławię Twoje zwiększone dochody”; “Dziękuję (z góry) za wspaniałego partnera”; “Szczęśliwej podróży”; “Niech szczęście Ci sprzyja”.

Chcąc uzyskać najwięcej pożytku z błogosławienia, będziesz musiał/a porzucić lub przynajmniej ograniczyć jedno: przeklinanie, które neguje błogosławieństwo. Nie oznacza to przeklinania czy mówienia „brzydkich” słów. Odnosi się to do przeciwieństwa błogosławienia, a mianowicie krytykowania zamiast podziwiania; wątpienia zamiast afirmacji; obwiniania zamiast zrozumienia; zamartwiania się zamiast oczekiwania z ufnością.

Występowanie powyższych powoduje znoszenie niektórych efektów błogosławienia. Im więcej złorzeczysz, tym trudniej otrzymasz dobro z błogosławieństwa. Z drugiej strony, im więcej błogosławisz, tym mniejszą krzywdę wyrządzasz złorzecząc.

Oto niektóre przykłady błogosławienia różnorodnych potrzeb czy pragnień. Stosuj je tak często jak zechcesz.

Zdrowie – Błogosław zdrowych ludzi, zdrowe zwierzęta, a nawet zdrowe rośliny; błogosław wszystko, co jest dobrze wykonane lub skonstruowane; błogosław wszystko, co wyraża obfitą energię.

Szczęście – Błogosław wszystko, co dobre. Błogosław całe dobro, które jest we wszystkich ludziach i innych rzeczach; wszelkie oznaki szczęścia, które widzisz, słyszysz lub czujesz w ludziach i zwierzętach; wszelkie zadatki na szczęście, które zauważasz wokół siebie.

Powodzenie – Błogosław wszystkie oznaki dobrobytu w Twoim środowisku, włączając w to wszystko, co powstało dzięki pieniądzom; błogosław wszystkie pieniądze jakie posiadasz w jakiejkolwiek formie; wszystkie pieniądze, które są w obiegu na całym świecie.

Sukces – Błogosław wszystkie oznaki osiągnięcia, ukończenia, sfinalizowania (takie jak budynki, mosty, wydarzenia sportowe), wszystkie przybycia na miejsca przeznaczenia (statków, samolotów, pociągów, samochodów i ludzi); wszystkie oznaki posuwania się naprzód lub wytrwałości; i wszystkie oznaki radości czy zabawy.

Zaufanie własnym możliwościom – Błogosław oznaki pewności siebie w ludziach i zwierzętach; wszystkie oznaki siły ludzi, zwierząt i obiektów (w tym stal i beton); wszystkie oznaki stabilności (takie jak góry i wysokie drzewa); wszystkie oznaki celowej siły (w tym wielkie maszyny, linie elektroenergetyczne.

Miłość i Przyjaźń – Błogosław oznaki troski i wychowywania, współczucia i wsparcia; wszystkie harmonijne związki w naturze i architekturze; wszystko, co jest powiązane z czymś innym lub delikatnie dotyka czegoś; wszystkie oznaki współpracy (w czasie pracy i rozrywki); wszystkie oznaki śmiechu i zabawy.

Wewnętrzny Pokój – Błogosław oznaki ciszy, spokoju i pogody ducha (takie jak spokojna woda czy bezwietrzna pogoda); wszystkie dalekie widoki (horyzonty, gwiazdy, księżyc); wszystkie oznaki piękna, które można zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć; czyste kolory i kształty, szczegóły obiektów naturalnych i wytworzonych.

Duchowy Wzrost – Błogosław oznaki wzrostu, rozwoju i zmian w Naturze; przejść od świtu do zmierzchu; ruchu słońca, księżyca, planet i gwiazd; lotu ptaków na niebie; ruchu wiatru i morza.

Powyższe przykłady są jedynie wskazówką dla nieprzyzwyczajonych do błogosławienia. Nie ograniczaj się do nich. Pamiętaj, że każda cecha, właściwość i każdy stan mogą być błogosławione, niezależnie czy miały już miejsce, obecnie się dzieją czy też istnieją jak dotąd tylko w sferze Twojej wyobraźni (np. aby pobudzić utratę swojej wagi możesz błogosławić wąskie słupy i smukłe zwierzęta).

Osobiście używam mocy błogosławieństwa, by wyleczyć me ciało, zwiększyć dochód, rozwinąć zdolności, stworzyć więź głębokiej miłości. W moim przypadku to wszystko doskonale zadziałało i dlatego chcę się z Tobą tym podzielić. Zechciej i Ty podzielić się tym z innymi.

Jak Wzmocnić Swoją Moc Błogosławieństwa?

Na Hawajach praktykuje się technikę potęgującą moc błogosławieństwa przez zwiększanie osobistej energii.

To prosty sposób oddychania stosowany również do przygotowania się, skupienia, medytacji czy uzdrawiania. Nie wymaga żadnego specjalnego miejsca ani szczególnej postawy. Może być wykonywany podczas ruchu lub spoczynku, gdy jesteś zajęty bądź odpoczywasz, z oczami zamkniętymi i otwartymi. W języku hawajskim technikę tę nazywa się pikopiko, bowiem piko oznacza zarówno, ciemię (mniej więcej czubek głowy), jak i pępek.

Technika

1. Stań się świadomy swojego naturalnego oddychania (być może zmieni się ono, gdy obejmiesz je swą świadomością, ale nie przejmuj się tym i staraj się oddychać naturalnie).

2. Zlokalizuj swoje ciemię i pępek poprzez świadomość i/lub dotyk.

3. Teraz, kiedy wykonujesz wdech skup swoją uwagę na ciemieniu, zaś podczas wydechu skoncentruj się na pępku. Oddychaj w ten sposób tak długo jak chcesz.

4. Kiedy poczujesz się zrelaksowany, skupiony i/lub napełniony energią, zacznij wyobrażać sobie, że jesteś otoczony niewidzialnym obłokiem światła czy pola elektromagnetycznego, oraz że każdy Twój oddech zwiększa jego energię.

5. Błogosławiąc wyobraź sobie, że obiekt Twojego błogosławieństwa otoczony jest częścią tej samej energii, która i Ciebie otacza.

 

Źródło: Aloha International

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Kategorie
blog

Zmień strategię

Wdzięczność


Kiedy trapią Cię trudne emocje...

ZMIEŃ STRATEGIĘ!

Jesteśmy nauczeni, że jeżeli coś trudnego dzieje się w naszym życiu, reagujemy na to w ten, a nie w inny sposób. Pojawia się złość, sprzeciw, gniew, żal, smutek, rozpacz. Ciężko nam funkcjonować z tymi emocjami, ale przecież „zawsze tak reagowaliśmy…” i „wszyscy tak reagują…” i „tego nauczyli nas rodzice, szkoła, koledzy…”. Jest jednak bardzo proste rozwiązanie.
Odkąd ja je stosuję, w moim życiu, dzieją się cuda.
Zmiana strategii
A co gdybym dziś zaproponowała Ci, abyś dla odmiany, zmienił sposób swojego reagowania? Najważniejsze jest aby sobie uświadomić, że to MY podejmujemy decyzję i jesteśmy odpowiedzialni za nasze reakcje. Powiesz mi, że przecież Ty tego nie chcesz, że automatycznie zachowujesz się w taki, a nie w inny sposób.  Możesz się ze mną nie zgadzać i bronić się, ale to nadal Twoja decyzja i tylko Ty jesteś za nią odpowiedzialny. Nawet jeżeli wynika z nieuświadomionych programów, które Tobą kierują. Jeżeli chcesz coś zmienić, to nie pozostaje Ci nic innego, jak przyznać przed sobą, że TY TU RZĄDZISZ, wziąć odpowiedzialność i postanowić ZMIENIĆ STRATEGIĘ. To chyba oczywiste, że jeżeli oczekujesz innego rezultatu, nie możesz nadal postępować w ten sam sposób.

„Szaleństwem jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie różnych rezultatów.
~ Albert Einstein

Skoro Twoje dotychczasowe reakcje na trudne życiowe sytuacje prowadziły Cię do smutku, żalu, rozpaczy i innych podobnych emocji, zastanów się, czy mógłbyś zareagować inaczej.

Od razu pragnę Cię uprzedzić, że nie będzie łatwo. Twój umysł przyzwyczajony przez lata do starego modelu zachowania, bardzo niechętnie zgodzi się zmienić przyzwyczajenia.

Pamiętaj jednak, kto tu rządzi!
Ty jesteś odpowiedzialny za to co myślisz, więc w każdej chwili możesz podjąć decyzję, aby zacząć myśleć inaczej!

Zachęcam Cię, aby spróbować. Jeżeli Twój umysł będzie oponował, pojawi się krytyka, sabotaż lub ironia, inteligentnie podejdź go proponując nowe rozwiązanie jako „zabawę”, coś „na próbę”, aby nie sprzeciwiał się, kiedy skorzystasz z nowej metody.

Zapytasz pewnie, co to za nowa metoda?

Metoda ta jest bardzo prosta i składa się tylko z jednego słowa – „DZIĘKUJĘ”.

Zanim ją zignorujesz, pozwól, że po krótce Ci ją wyjaśnię.

Chodzi o to, aby Twoją reakcją na trudne życiowe okoliczności była WDZIĘCZNOŚĆ i zaufanie, że to co się wydarzyło jest dla Ciebie najwłaściwsze. Nawet jeżeli w tym momencie nie rozumiesz dlaczego Ciebie to spotyka i jaki jest tego sens, musisz przyznać, że nie wiesz wszystkiego. Nie wiesz jaki jest plan Twojego życia, nie wiesz na co to wydarzenie ma Cię przygotować i dokąd Cię zaprowadzi.

Po prostu na ten moment tego nie wiesz!

A skoro nie wiesz to zaufaj życiu i PODZIĘKUJ za to doświadczenie, choćby nie wiem jak było trudne. Ono ma Cię wzmocnić.

Pamiętaj, że kiedy zamykają się jedne drzwi, otwierają się kolejne. Kiedy okażesz wdzięczność, szybciej pojawią się nowe okoliczności. Niskie wibracje żalu, złości i rozpaczy tylko zagłuszają prawdziwy sens danego wydarzenia.

Słowo DZIĘKUJĘ płynące z głębi serca pomoże Ci zachować spokój i nie zapaść się w chaosie. 

Pamiętaj, że nic nie dzieje się bez powodu. TO RÓWNIEŻ. Dlatego warto jest zaufać i powierzyć swoje życie w prowadzenie Wyższemu Ja. Uwierz mi, że ono najlepiej wie, co jest dla Ciebie dobre.

Zdaję sobie sprawę, jak trudne może się okazać praktykowanie wdzięczności w trudnych momentach życia.
Gorąco jednak namawiam Cię, aby spróbować.

Jeżeli Twoją pierwszą reakcją będzie popadanie w negatywne emocje, nie miej do siebie pretensji ani żalu. Pamiętaj jednak, aby spróbować skorzystać z innej metody. 
Zawsze możesz zmienić strategię. A praktyka czyni mistrza!

Aby Wam to ułatwić, przygotowałam króciutką medytację prowadzoną.

Kiedy wydarzy się coś trudnego, lub kiedy borykasz się z niewygodnymi emocjami, znajdź chwilę czasu i spokojne miejsce, usiądź lub połóż się wygodnie, załóż słuchawki i wsłuchaj się w słowa…

Możesz słuchać tego nagrania za każdym razem, kiedy potrzebujesz uwolnić wdzięczność.

Powodzenia

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on email